Strona główna

 JAKOŚĆ POWIETRZA W MYSŁOWICACH   (sprawdź tutaj)          

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

 

Ze względu na sytuację epidemiczną dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców ustala dzień 19.10.2020 (poniedziałek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.  Nastąpi anulowanie dnia wolnego 4 czerwca 2021r (piątek). Prosimy w miarę możliwości o nieprzyprowadzanie uczniów do szkoły.

 

Z góry dziękujemy za zrozumienie.

 

KORONAWIRUS - INFORMACJE, PROFILAKTYKA, REGULAMINY

      Szanowni Rodzice i Uczniowie! W naszej placówce obowiązuje 10 wskazówek dla rodziców i uczniów (tekst poniżej). Ponadto w przestrzeni wspólnej uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek. Wyjątkowe sytuacje dzieci muszą być zgłaszane dyrektorowi. Osoby trzecie nie bedą wpuszczane na teren placówi.

   Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla uczniów

   Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla rodziców
   Szkolne procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej z powodu koronawirusa

                     Odpowiedzi MEN na pytania w związku z powrotem dzieci do szkół 1 września 2020 r.

                     Bezpieczny powrót do szkół. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół

                        i placówek od 1 września 2020 r.

                     Informacje i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego

                     Informacje i zalecenia ujęte w Serwisie RP www.gov.pl

                     Rekomendacja Aplikacji ProteGo Safe przez MEN i GIS

                     Regulamin korzystania z szatni (zobacz)

                     Regulamin zdalnego nauczania (zobacz)

   

Dzisiaj na tablicy

Informacja Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach o organizowanych zajęciach w tym roku szkolnym. (tutaj)


Uwaga Rodzice! Do dnia 10 października  w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic". więcej


 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz regulamin świetlicy wraz z polityką funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie pandemii COVID-19 do pobrania


Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 znajdziesz tutaj


 

Aktualności